GRAN EXPO NOVOS LIBROS INFANTÍS E XUVENÍS

  • Que hai?: unha grande exposición de novos libros infantís e xuvenís. Todos para levar en préstamo.
  • Onde?: no expositor de novidades da biblio.
  • Cando?: o venres 30 de outubro, de 09:00 a 21:00 h.

Como todos os últimos venres de mes, poñemos os últimos libros infantís e xuvenís que catalogamos para que leves os que gustes entre o mogollón exposto.