Faite socio da Biblioteca

Solicitar el carnet de la Biblioteca | Biblioteca Pública de A Coruña  Miguel González Garcés

Carné gratuíto e único que vale para usar en toda a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

(Se xa tes carné doutra biblioteca da Rede, ese é o que tes que utilizar).

É intransferible, tes que presentar sempre o teu carné.

Para levarlle préstamos aos pícaros (menores de 14 anos) si podes presentar o carné deles.

Hai que presentalo sempre na biblioteca cando queiras levar un préstamo, renovar ou reservar.

A persoa socia comprométese a coidar con esmero os libros e demais materiais da Biblioteca e a respectar as normas e o réxime de préstamo.

No cumprimento da Lei 15/1999 (LOPD), informámoslle que os datos solicitados no presente impreso serán incluídos nun ficheiro REXISTRO DE USUARIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO CONCELLO DE NIGRÁN E DA REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA.

A finalidade deste ficheiro é a de obter todos aqueles datos que sexan necesarios para a xestión da biblioteca pública do Concello de Nigrán. En consecuencia, Vd. da, como titular dos mesmos, o seu consentimento e autorización ó Responsable da Biblioteca para incluílos  no ficheiro expresado anteriormente.

O uso destes datos será confidencial e de utilización exclusiva pola Biblioteca Pública do Concello e o titular poderá exercitar gratuitamente os dereitos de accesos, rectificación, cancelación e oposición.

https://bibliotecadoporrino.files.wordpress.com/2017/11/carnes.png

SOCIOS

Na biblioteca están inscritos 3.147 socios.

2.633 son de Nigrán.

NIGRÁN (totais) 2633
Nigrán (S. Fiz) 1125
Panxón (S. Xoán) 452
Ramallosa (S. Pedro  da) 390
Priegue (S. Mamede) 261
Camos (S. Baia) 232
Parada (Santiago) 150
Chandebrito (S. Xosé) 23

514 son de fóra de Nigrán.

Principalmente de Vigo (166) (destacan Vigo cidade e parroquias limítrofes como Saiáns e San Miguel de Oia, Baiona (116) (destacan a vila de Baiona e sobre todo Santa Cristina da Ramallosa) e Gondomar (114) (destacan a vila de Gondomar e parroquias fronteirizas como Borreiros, Donas e Mañufe).

Como facerse socio?

INSCRÍBETE

A PERSOA SOCIA COMPROMÉTESE A COIDAR CON ESMERO OS LIBROS E DEMAIS MATERAIS DA BIBLIOTECA E A RESPECTAR O RÉXIME DE PRÉSTAMOS.

No cumprimento da Lei 15/1999 (LOPD), informámoslle que os datos solicitados serán incluidos nun ficheiro de REXISTRO DE USUARIADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO CONCELLO DE NIGRÁN.

A finalidade deste ficheiro é obter todos aqueles datos que sexan necesarios para a xestión da Biblioteca Pública Municipal do Concello de Nigrán. En consecuencia, Vd. da, como titular dos mesmos, o seu consentimento e autorización aos responsables da Biblioteca para incluílos no mencionado ficheiro.

O uso deses datos será confidencial e de utilización exclusiva pola Biblioteca Pública do Concello e o titular poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Socios

Un pouco de estatística (a 14 de xuño de 2011):

Na biblioteca temos rexistradas 1622 socias (nenas e mulleres).

Os varóns (nenos e adultos) son 1162 socios rexistrados.

En total: 2784 socios.

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis

______________________________________________________________________

Socios

Para ser socio de la biblioteca solo tienes que cubrir el siguiente formulario que te proporcionaremos en la biblio.

Formulario de inscripción como socio:

Nº socio: (te lo asignaremos nosotros)

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE NIGRÁN

Apellidos:………………………………………………………..……

Nombre:………………………………………….………………………

DNI/NIF:………………………………………….……………………….……

Dirección:………………………..………………………….…………

Localidad/Parroquia:……………………………………………

Ayuntamiento: ….…………………………………..………………..

Provincia: …….……………………………………….………………

Código postal: ……………………………………………..………..

Teléfonos (fijo y móvil): ………………………………………

Correo electrónico:……………………..……………………………………….……………

Fecha de nacimento:…………………………………..…………

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUIDAR CON ESMERO LOS LIBROS Y DEMÁS MATERIALES DE LA BIBLIOTECA

Firma:

En cumplimiento de la Ley 15/1999 (LOPD), le informamos que los datos solicitados en el presente impreso serán incluidos en un fichero REGISTRO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE NIGRÁN.

La finalidad de este fichero es la de recabar todos aquellos datos que sean necesarios para la gestión de la biblioteca pública del Ayuntamiento de Nigrán. En consecuencia, Vd. da, como titular dos mismos, su consentimiento y autorización al Responsable de la Biblioteca para incluirlos en el fichero expresado anteriormente.

El uso de estos datos será confidencial y de utilización exclusiva por la Biblioteca Pública del Ayuntamiento y el titular podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

____________________________________________________________________________________

Socios


Para ser socio de la biblioteca solo tienes que cubrir un breve formulario que te proporcionaremos en la biblio.

No necesitas fotos.

Si quieres comprobar si eres socio o tu número de socio, contacta con nosotros.

El número de socio no es necesario saberlo, cuando necesitamos identificarte nos vale igual tu número de socio que tus apellidos.

___________________________________________________________________