No tocar

No tocar: ciencia contra la desinformación en la pandemia de COVID-19, por Deborah García Bello.

Disponible en GaliciaLe.

Dadas las características cambiantes de esta situación sanitaria, el nivel de obsolescencia de este libro (que ya es, de por sí, inherente a las publicaciones científicas) es muy alto; pero hay valiosísimas indicaciones, recomendaciones e información que son muy válidas y, aún así, aplicables.

Fue escrito en marzo y abril de 2020.

Divulgación científica y didactismo.

Muy clarificador (casi blanco nuclear) el apartado de químicos limpiadores/desinfectantes. 😉

Y ¡qué revelación! El biofilm: la película. ¡Qué cantidad de deshaucios por causa del biofilm. 😉

“Cuando la necesidad apremia, aflora lo salvaje”.

Vieiro choído

Unha obra de teatro cun inicio mitolóxico, máxico, de exaltación da natureza salvaxe con todas as súas lendas, misterios e habitantes.

“O cervo escorrega por antre os matos como a truita polas mans”.

O ESTRANXEIRO.– […] As cántigas dos vellos deuses xa morreron e non as lembra ninguén. O esquenzo cairá sobor diste bosco porque outras cousas hai que lembrar.

ADRIÁN.– ¿Non cairá a vinganza dos deuses sobor de nós?

O ESTRANXEIRO.– ¿De que deuses?

ADRIÁN.– Dos deuses do bosco.

O ESTRANXEIRO.– Morreron xa fai tempo.

PAIO.– Ainda non se me acostuman os ollos a istas arbres derrubadas onde o bosco puña medo. Xa non ten onde aniñar a néboa do río i as peles das feras de eiquí anda agora quén sabe onde. Caía o bosco e tiña medo a xente dista terra.

PAIO.– […] ¿Non empezaron todalas cousas coa escuridade da lénda?

FLAVIA.– […] Ti dixeras unha vez que no amor non hai xeometría porque nil non hai distancias.

Escolleu para as súas personaxes nomes antigos, para harmonizalos co nacemento mítico da peza dramática.

Antre o si e o non. Unha frase da que gostaba moito e que utiliza varias veces, e que consagrará, dez anos máis tarde, dando título ao seu poemario Entre o si e o non.

Xosé Luís Franco Grande (Tomiño, 1935-Vigo, 2020), na capa do libro especifican que naceu en Tebra, pero a anexionan ao Val Miñor, cando esta parroquia tomiñesa pertence a outro val, o Val de Tebra, precisamente; ou, se se quere, ao Val de Tomiño, ou do Miño.

El ángel exterminador

Los diálogos son, a menudo, absurdos, y las situaciones, totalmente surrealistas; que es lo que se pretendía.


Ejemplo máximo de diálogo ridículo:

“Cuando estemos en Lourdes, quiero que me compre usted una virgen lavable de caucho”.


O cuando, tras escuchar el sonido del cristal de una ventana que se rompe, como explicación, se exclama: “Algún judío que pasaba“.


España

“[…] un palomar de donde las palomas salen por unos pequeños agujeros y se extienden raudas, por todo el campo… “


“[…] él se acuerda, lleno de íntima ternura, de unos “grañones con tocino que comió en Jaén” siendo niño, y que ya no ha vuelto a comer tan buenos; él advierte que las viandas cocidas en vasija de barro y a fuego lento saben mejor que las guisadas en cobre […]”


“[…] los nobles e inmensos caserones están cerrados; acaso solo de tarde en tarde, un recio portón gira sobre sus goznes enmohecidos y una vieja silenciosa aparece en la monumental portalada […]”Notable el relatillo de don Remigio y de lo que pasa en Córdoba, ¡ay, lo que pasa en Córdoba!

Excelsa la descripción de la vivienda de Oudrid.

Perlas que describen España a través de obras literarias, de los oficios, de las distintas clases sociales, de pequeños cuentos, en escenas ordenadas cronológicamente desde la época de la Edad Media. Capítulos de la España triste y pobre. Tristes porque la historia de España, como todas las historias, suele ser triste, y, además, Azorín pertenece a la Generación del 98, una generación de muy melancólicos y tristes supersufridores.

¡Pero qué maravilla de libro, pero cómo escribe este señor! 🙂


“El señor Serrano se encuentra ahora en el medio del camino de la vida; cuenta treinta años.”

Eran otros tiempos, los tiempos de 1892.


“[…] debajo del arco esperaba inmóvil, rígido, impasible, un asno enjaezado con rojos y amarillos arreos […]”


Mar maior

Poemario de Manuel María, ano 1963.

Vou decir unha simpreza que está por riba

da pureza azul de moitos versos

Mención ao Azul de Rubén Darío.


[…] hai homes

que teñen os beizos emporcados

con verbas de falsía

i o corazón podre polo odio,

i as maos pingando sangue,

i agachados, no fondo dos seus petos,

en vixía,

coitelos e pistolas asesinas.


O ceio é borrallento.

Avanzan as nubes como barcos.


Poema do vagabundo

Olla a ise home co seu fol ó lombo,

cos seus piollos,

coa súa barba de aramio,

cun can como San Roque,

co seu caxato,

cos seus calzós mendados,

co bandullo rachado pola fame.

Olla ben a ise home.

Pergúntalle si é home.

Pergúntalle polas Leises Sociales.

Pola producción das frábicas.

Pergúntalle a ise home

si, por casualidade,

ainda leva consigo a propia alma.


Pola noite

a terra é moura: ten medo i agoiros,

é a voz do lobo i a prumaxe dos corvos


[…] ave agoreira que pace carne humán.

Isa folla que vai pol-o río…

Poemario de Augusto Casas, home dun gusto exquisito pola boa poesía, como demostra o feito de que escollera uns versos de Curros Enríquez para incluílos no comezo do seu libro:

Ai dos que levan na frente unha estrela,

ai dos que levan no bico un cantar!


A folla, o río, o corazón…


Entre ribeiras de treva

o meu ollar pide esmola…

A folla, man namorada,

co-a escuma do río xoga.


[…] a lama escura que sostén ao río…


[…] unha bágoa no aceno derradeiro

da tristura infinida…


[…] o vento aviva cada estrela acesa.


Ai, cinza señardosa en que m’aquezo!

Ai, brasa dos meus soños apagada!

Centauros del desierto

The Searchers, un título muy acertado; por algo es el título original de la película.

Centauros del desierto, una traducción-interpretación muy épica y literario-rimbombante, que también se acerca bastante a una descripción acertada de la película.

Un Western de los clásicos, una de indios y vaqueros de las de toda la vida.

Personaje inolvidable el del loco del pueblo.

Y una pena el fallo con el indio muerto, un error de dimensiones tan grandes como el paisaje pelado (y el más icónico de las pelis del Oeste); al nivel de despiste de romano con reloj.