NIGRÁN

“Este territorio incluíase no século XVIII nas xurisdiccións de Priegue, con señorío do conde do mesmo nome; de Panxón, con señorío do mosteiro de Oia; e a de Baiona, con señorío de realengo, sendo esta a de maior amplitude, cun total de catorce parroquias.

Nos inicios do século dezanove funcionaron neste territorio os concellos de Panxón e A Ramallosa.

No 1836, crease dentro do Partido Xudicial de Vigo, o municipio de Nigrán, xunto cos de Vigo, Baiona, Bouzas, Lavadores e Gondomar; este municipio estaba integrado polas mesmas parroquias que ó compoñen na actualidade.”

(Información sacada da descrición do fondo do Arquivo Municipal de Nigrán.)

PETRÓGLIFOS DO CONCELLO DE NIGRÁN

Lista de petróglifos tirada dun CD que temos na biblioteca e que podes consultar, o CD inclúe o mapa coa localización destas xoias pétreas.

Petroglifos do concello de Nigrán.

PETRÓGLIFOS DO CONCELLO DE NIGRÁN

NOME: PETROGLIFO DO CASTELO DO MEDIO

LOCALIZACIÓN: NANDÍN

PARROQUIA: PARADA

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DO CASTELO

LOCALIZACIÓN: A LAMA

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: A FOZ.

LOCALIZACIÓN: MONTE LOURIDO

PARROQUIA: SAN PEDRO

TIPOLOXÍA: PALEOLÍTICO

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS

NOME: AS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, A LAMA

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PALEOLÍTICO

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: AS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, A LAMA

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: MÁMOA DAS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, A LAMA

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: MÁMOA / DOLMEN

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DE OUTEIRO DO CORVO

LOCALIZACIÓN: A LAMA

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (2) DE OUTEIRO DAS CAMPANAS

LOCALIZACIÓN: COUSO, A LAMA

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (8) DAS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS

PARROQUIA: CHANDEBRITO / CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DA GABACHA

LOCALIZACIÓN: A GABACHA

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DE PRACÍNS

LOCALIZACIÓN: PRACÍNS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DAS MAZAROCAS

LOCALIZACIÓN: AS MAZAROCAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DAS TOMADAS DA CASA DE COUSO

LOCALIZACIÓN: CASA DE COUSO

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DE OUTEIRO DO CORVO

LOCALIZACIÓN: A IGREXA

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE AUGAS

NOME: CASTRO E PETROGLIFOS (3) DE CHANDEBRITO

LOCALIZACIÓN: A IGREXA

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: CASTRO / PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

NOME: OUTEIRO DO GURUGÚ

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DO RAPADOURO

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DO RABETE

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DAS CANCELAS

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DAS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: AS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (7) DO PREGUNTADOIRO

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL E DE ESPAZOS NATURAIS

NOME: PETROGLIFO DAS CHANS

LOCALIZACIÓN: AS CHANS, AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DA CHOCIÑA

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS

NOME: PETROGLIFO DE OUTEIRO DO CARBALLO

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (2) DO COELLO

LOCALIZACIÓN: MONTEFERRO

PARROQUIA: PANXÓN

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS

NOME: PETROGLIFOS (2) DE PUNTA LAMELA

LOCALIZACIÓN: MONTEFERRO

PARROQUIA: PANXÓN

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPAZOS NATURAIS

NOME: CASTRO E PETROGLIFOS DO CASTRO DE PRIEGUE

LOCALIZACIÓN: A MÁMOA

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: CASTRO / PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

NOME: PETROGLIFO DA PEDRA GRANDE

LOCALIZACIÓN: A MÁMOA

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DE NAVÁS

LOCALIZACIÓN: NAVÁS

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DO PEDREIRO

LOCALIZACIÓN: A MÁMOA

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (2) DA VALGADA DO TAN-TAN

LOCALIZACIÓN: A MÁMOA

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS DE OUTEIRO DAS REQUEIXADAS

LOCALIZACIÓN: A MÁMOA

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (2) DA CHAN DA LAGOA

LOCALIZACIÓN: A MÁMOA

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DAS AGRILEIRAS

LOCALIZACIÓN: SANOMEDIO

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: AS AGRILEIRAS

LOCALIZACIÓN: SANOMEDIO

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (4) DO VIVEIRO

LOCALIZACIÓN: SANOMEDIO

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: O VIVEIRO

LOCALIZACIÓN: SANOMEDIO

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DA CABEZA DO REGATO

LOCALIZACIÓN: SANOMEDIO

PARROQUIA: CAMOS

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: A CABEZA DO REGATO

LOCALIZACIÓN: SANOMEDIO

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: MÁMOA DAS CHANS DO OUTEIRO GRANDE

LOCALIZACIÓN: OUTEIRO GRANDE

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: MÁMOA

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (8) DAS CHANS DO OUTEIRO GRANDE

LOCALIZACIÓN: OUTEIRO GRANDE

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTREGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (2) DAS PRESAS DO MONTE

LOCALIZACIÓN: OUTEIRO GRANDE

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (2) DOS LAGOS

LOCALIZACIÓN: AS MEDOÑAS

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS

NOME: PETROGLIFOS (5) DAS TOMADAS DE LAPELA, A LAPELA, SICUCHOS

LOCALIZACIÓN: LAPELA

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS

NOME: PETROGLIFOS (2) DE COVIÑAS, ESTRIPEIRAL, E ALTO DA COSTA

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS

NOME: PETROGLIFOS (3) DA CAÑOTEIRA

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL E DE ESPAZOS NATURAIS

NOME: PETROGLIFO DAS PRESAS DOS SOLDADOS

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: AS VENTANIÑAS

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: CALCOLÍTICO / BRONCE

GRAO DE PROTECCIÓN: ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DE OUTEIRO DE CHAN DA BARRA

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFOS (3) DE OUTEIRO DE PENEITES

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DE CHAN DAS LAGOAS

LOCALIZACIÓN: AS TOMADAS

PARROQUIA: CHANDEBRITO

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DA VALGADA DA FONTE DO SAPO

LOCALIZACIÓN: OUTEIRO GRANDE

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DA CHAN DO PATECO

LOCALIZACIÓN: OUTEIRO GRANDE

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: PETROGLIFO DAS PRESAS DO MONTE

LOCALIZACIÓN: OUTEIRO GRANDE

PARROQUIA: PRIEGUE

TIPOLOXÍA: PETROGLIFO

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

NOME: MÁMOA DE PLAINADA DE ARRIBA

LOCALIZACIÓN: AREÍÑA

PARROQUIA: PARADA

TIPOLOXÍA: MÁMOA

GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL / ÁREA DE RESPECTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

CUALIFIC. URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL

LA CASA DE PEDRO GROBA

Casa solariega de cuando los tiempos de los foros. Está en Nigrán, al lado de la actual biblioteca.

En los años 60 el propietario se encontró mal, hay que tener en cuenta la dificultad de acceder a un teléfono, y cuando lo llevaban a Vigo murió. Los hijos se desentendieron de la casa y quedó abandonada, fue saqueada, con robos como el del piano de la casa. Desde aquella, en ruinas. Figura como edificio objeto de protección no integral.

CÁRCEL DE NIGRÁN

Antes de los cuartelillos de Gondomar y Baiona, los malos de Nigrán se encerraban en los bajos de la actual biblioteca, en el cuarto que linda con la carretera.

Vestigios de la “estructura defensiva” del edificio son los barrotes de las ventanas, seguramente los originales.

La gente que lo recuerda, le llamaba “la cárcel”. Incluso después de dejar de ser la sede del ayuntamiento de Nigrán, el edificio siguió usándose como calabozo.

Los infelices que lo ocuparon podían ser algún pobre loco del pueblo que algún orden alteró o alguna mujer que carreteó helechos de alguna finca ajena, ambos casos reales. Estos prisioneros eran vistos por la ventana por los vecinos curiosos o, en el caso de la madre presa, por sus hijos pequeños.

INFORMACIÓN DE INTERESE

BUSCA AQUÍ OS LIBROS QUE TEÑEN TODAS AS BIBLIOTECAS GALEGAS!!!

2.  Horario dos autobuses que pasan pola biblioteca.

3.  O tempo meteorolóxico en Nigrán.

4.  Enlaces de interese en internet.

 

5.  Información sobre Nigrán.

 

 

COIDA OS LIBROS

 

 

 

A area non é unha amiga dos libros!

Gaifar

Lenda sobre as dunas de Gaifar en Panxón.

As dunas de Gaifar

Gaifar está en Panxón, no concello de Nigrán (Pontevedra).
Houbo un tempo, ben lonxano por certo, no que había un portiño na beira do mar. Os habitantes decidiron chamalo Caifás e ese nome lle quedou.
Co tempo, apareceu Xesús Cristo resucitado pola vila e esixíu o cambio dese nome de tan mala lembranza para el. Mais a xente repúxose e dixeron que era o nome da súa aldea dende sempre e que non querían cambialo.
En vista de que os aldeáns teimaban con manter o nome, Xesús Cristo deulles un ultimatum:
—Ou lle trocades o nome, ou a vosa viliña desparecerá mañá cuberta pola area.
A xente elixiu seguir chamándolle á súa aldea co mesmo nome de sempre e ao día seguinte, a aldea desapareceu debaixo dunha duna de area traída por unha onda xigante.
Os sobrevivintes tiveron que marchar daquel lugar e construíron novas casa un pouco alonxados da duna. Co tempo, a aldea medrou e chegou ata a duna que a xente rebautizou co nome de Gaifar esquecendo o vello nome que tantos problemas lles dera.

[Texto elaborado a partir da información facilitada por Pedro Salgueiro Sexto, O Porriño (Pontevedra), a quen lla contou un pescador de Gaifar quen a escoitara, á súa vez, da súa nai]


BIBLIOGRAFÍA

CUBA, X. R., MIRANDA, X. e REIGOSA, A., Diccionario dos seres míticos galegos [Cidades Enterradas, Gaifar], Xerais, Vigo, 1999.

No Diccionario dos seres míticos galegos, o breve texto sobre Gaifar é:

Gaifar Cidade enterrada, non se coñecen as causas, no Castro, en Nigrán.”

Información contida no libro Os nomes da terra:

_____________________________________________________________________

Mapa da desembocadura do Miñor

Pica no mapa para ampliar a imaxe.

A mediados do século XIX (este mapa foi publicado no dicionario Madoz entre 1845-1850), o monte Lourido ou Laurido, chamábase monte de Foz, denominación que agora dase á marisma da Foz do río Miñor (Foz da Ramallosa).

______________________________________________________________________________