Sidi

“–Bajo pena de vida, nadie se detendrá a coger botín hasta que todos los moros, insisto, todos los moros, estén muertos o prisioneros… ¿Se me entiende bien?

–Es pena de vida –repitió Minaya, que también miraba a los hombres–. Se ha entendido perfectamente.

Dirigió otro vistazo a su derecha. Ya con el cuerno de guerra en las manos, su sobrino Félez lo miraba tenso en la silla, los ojos desorbitados bajo el yelmo, como si mirase a Dios.”

Solo el correoso Diego Ordóñez, suspicaz como siempre, seguía dirigiendo torvas ojeadas de soslayo a cuanto moro armado se cruzaba en su camino.

–Me cago en Tariq y en Muza –gruñía entre dientes–. Y en la laguna de La Janda.”

Suxestións de compra

A Biblioteca ofrece o SERVIZO de suxestión de compra de libros.

  • Estas desiderata ou libros desexados polos usuarios buscan satisfacer o furor lector dos nosos socios con exemplares que non temos na Biblioteca. Xeralmente, as peticións son de novidades editoriais, pero tamén adoitan ser libros máis antigos que forman parte do canon imprescindible.
  • Que aceptemos unha proposta de compra non significa que poidamos adquirila; ás veces, porque o libro está descatalogado e outras porque xa non consideramos importante a súa compra.
  • O criterio para mercar un libro é, fundamentalmente, que vaia ser lido por moitos lectores, se cumpre este requisito, a compra vai para adiante. Un libro que non se le é un obxecto inerte na nosa colección, e algún día atopará ao seu lector, pero a colección ten que ser útil ás persoas lectoras e estar viva, canto máis se use, mellor. Non é un servizo de compra personalizada, polo que libros especializados (universitarios, de oposicións, de temas moi específicos con poucas posibilidades de ser lidos por moita xente) quedan descartados.
  • Se fas a suxestión de compra pola páxina do catálogo recibirás un correo electrónico cando estea dispoñible. Non hai un tempo estimado de agarda. Compraranse antes as peticións máis antigas, por orde, ata as máis recentes e, sempre, procurando conseguir todos os libros solicitados.